Održan IV Info dan

Zenica, 12.04.2023.godine

U Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona održan je IV Info dan na temu: ˝Osvješćivanje kompanija/poslovnih subjekata sa područja Zeničko-dobojskog kantona o njihovim pravima i obavezama prilikom prijema učenika na praktičnu nastavu˝ kojeg Privredna komora ZDK implementira u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko- dobojskog kantona i ostalim partnerima, a zahvaljujući finansijskoj i tehničkoj pomoći njemačke organizacije Zusammenarbeit GIZ. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici privatnog sektora, predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, predstavnici GIZa i predstavnici Privredne komore ZDK.

Sl (15)

Obzirom da su Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova za izvođenje praktične nastave izvan škole u ZDK i Pravilnika o izvođenju ferijalne prakse u tehničkim i srodnim školama u ZDK, dodijeljene zakonske nadležnosti vezano za koordiniranje aktivnostima izvođenja praktične nastave i ferijalne prakse učenika srednjih stručnih i tehničkih škola, Komora u okviru redovnih i projektnih aktivnosti, kontinuirano djeluje u pravcu unapređenja kvaliteta izvođenja praktične nastave, s ciljem unapređenja kompetencija učenika, a time unapređenja konkurentnosti kompanija ZDK. 

Održani info dani su u fokusu imali pružanje informacija poslovnim subjektima ZDK, o njihovim pravima, obavezama pri primanju učenika srednjih stručnih i tehničkih škola na praksu, a shodno Pravilniku o izvođenju praktične nastave izvan škola u ZDK.

 

Sl (7)_1

Zahvaljujući sinergiji aktera srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK, a čime je ZDK primjer dobre prakse u Federaciji BiH, napravljeni su avangardni iskoraci u predmetnoj oblasti:

  • kreirani i doneseni navedeni Pravilnici, kao i prateći dokumenti za izvođenje praktične nastave,
  • unapređena dva mjesta učenja, a što je rezultiralo 896 ugovora o izvođenju praktične nastave u kompanijama, potpisanih u školskoj 22/23,
  • obučena 4 master trenera,
  • obučeno 120 mentora iz kompanija ZDK,
  • unapređen zakonodavni okvir.

 

Sl (3)_2

Važan dio sastanka bile su i prezentacija aktivnosti Privredne komore ZDK i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u cilju unapređenja zakonodavnog okvira srednjeg stručnog obrazovanja (formiranje i djelovanje Međusektorske radne grupe ZDK i Međukantonalne fokus grupe), a najznačajniji rezultati njihovih djelovanja su:

  • benefiti za kompanije ZDK koje primaju učenike na praktičnu nastavu,
  • obavezni ljekarski pregledi za učenike pri upisu u srednja stručne škole ZDK;
  • implementacija zakonske obaveze prijave, obračuna i uplata posebnih doprinosa za slučajeve invalidnosti i smrti učenika tokom obavljanja praktične nastave,

a što predstavlja značajan iskorak vezan za osiguranje učenika na praktičnoj nastavi koja se odvija ili u školi ili u poslovnom subjektu.

Sl (5)_1