PRIVREDNA KOMORA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA DODIJELILA UVJERENJA CERTIFICIRANIM MENTORIMA

Zenica, 28.3.2023

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, dana 27.03.2023. godine, svečano je dodijelila uvjerenja za pohađanu obuku i uspješno položeni završni ispit mentorima praktične nastave kod privrednih subjekata, u okviru srednjeg stručnog obrazovanja.

Certificirani mentori – „lica odgovorna za organiziranje, vođenje i praćenje praktične nastave koja se izvodi kod privrednih subjekata“, uspješno su prošli cjelokupni 40-časovni program obuke za mentore, koji je razvila Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, u okviru prethodnih projekata iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja. Program obuke za mentore, shodno primjerima dobre prakse iz zemalja Evropske Unije, sastoji se od tri dana teorijske i dva dana praktične obuke za buduće mentore.

Ovaj ciklus obuke kandidata za mentore, u odnosu na prethodne, specifičan je po tome, jer je obuku pohađalo ukupno 22 kandidata, što je najbrojnija skupina kandidata, od kada se na području Zeničko-dobojskog kantona provode obuke za mentora. Također, ovaj ciklus obuke su prošli kandidati za mentore za više različitih zanimanja, što prije nije bio slučaj.

Obuka za mentore je realizirana u okviru projekta „Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2 Zeničko-dobojski kanton“, koji Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona implemetira u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), a podržan je od strane Taiwanbusiness – EBRD fonda tehničke saradnje.