Održan sastanak Ministra za privredu sa predstavnicima Privredne komore ZDK

Zenica, 06.03.2023

Ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić, sa saradnicima, primio je predstavnike Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, na čelu sa predsjednicom Komore, Dianom Babić.

Ovom prilikom je iskazan obostrani interes za saradnjom Ministarstva za privredu ZDK i Privredne komore ZDK, u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta i unapređenja konkurentnosti kompanija sa područja Kantona.

Ministar Šibonjić je istakao da je saradnja sa Privrednom komorom ZDK moguća i potrebna u širokom spektru aktivnosti koje uključuju: rješavanje identificiranih problema u poslovanju kompanija, problematiku radne snage, digitalizaciju malih i srednjih preduzeća, organizaciju i posjete sajmovima, sektor turizma, saradnju sa dijasporom, itd.

Predsjednica Komore Babić, je navela da za aktivnosti koje implementira Privredna komora ZDK neophodna je i podrška Ministarstva za privredu, u cilju ostvarenja planiranih rezultata, a u interesu poslovne zajednice Kantona.

U narednom periodu bit će definisana lista prioriteta i dinamika zajedničkog djelovanja Ministarstva za privredu ZDK i Privredne komore ZDK, sa fokusom na konkretne aktivnosti i projekte.