Obuka: Unapređenje zaštite i sigurnosti na radu

Zenica, 17.02.2023

U prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, 16.02.2023. godine /srijeda/,  održana je besplatna obuka za kompanije iz poljoprivredno-prehrambenog sektora na temu: „Unapređenje zaštite i sigurnosti na radu“. Obuka je realizovana u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine u okviru Projekta EU4Business Recovery koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Savezne Republike Njemačke.

Centralna tema obuke je bila upoznavanje sa odredbama i novim obavezama malih i srednjih preduzeća po stupanju na snagu novog Zakona o zaštiti na radu u FBIH i pratećih podzakonskih akata. Prisutni učesnici pored navedenog, imali su priliku saznati više i o temama: Zahtjevi u implementaciji ISO standarda 45001:2018, ISO 45001 u prehrambenoj industriji, opće mjere zaštite u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Na obuci je prisustvovalo oko 30 učesnika.