Online obuka na temu: IZGRADNJA POSLOVNE OTPORNOSTI MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MMSP)

Obavještavamo da, Privredna/Gospodarska komora FBiH u okviru projekta „Business Information Hub“, koji se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta, a finansira Evropska Unija i Vlada SR Njemačke poziva mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), na BESPLATNU OBUKU na temu: “IZGRADNJA POSLOVNE OTPORNOSTI MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MMSP)“.

Online obuka će se održati 15.02.2023. (srijeda) sa početkom u 10h.  

Prijavu za učešće je moguće izvršit putem linka najkasnije do utorka, 14.02.2023. godine. 

Više informacija o samoj obuci možete pronaći na https://bizhub.ba/poziv-na-besplatnu-obuku-izgradnja-poslovne-otpornosti-mikro-malih-i-srednjih-preduzeca-mmsp/