Obavještenje o usavršavanju za NO i UO

Saglasno članu 4. Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala i Vašoj dostavljenoj prijavi, obavještavamo Vas da će program usavršavanja započeti u petak, 17.02.2023. u terminu 15,00 do 20,00 sati, u Sarajevu, ul. Branislava Đurđeva br. 10, zgrada Privredne/Gospodarske komore FBiH (velika sala, prizemlje).

Prema programu, usavršavanje će trajati 30 sati, u terminima kako slijedi: 

17.02.2023. godine (petak),                       15,00 – 20,00 sati

18.02.2023. godine (subota),                     09,00 – 15,00 sati 

24.02.2023. godine (petak),                       15,00 – 18,00 sati

25.02.2023. godine (subota),                     09,00 – 15,00 sati 

03.03.2023. godine (petak),                       15,00 – 19,00 sati

04.03.2023. godine (subota),                     09,00 – 15,00 sati

(Napomena: zbog usklađivanja rasporeda predavanja, postoji mogućnost izmjene gore navedenih satnica predavanja. Učesnici usavršavanja će o izmjenama satnica biti blagovremeno obaviješteni.)

Ukoliko ste zainteresovani da pristupite usavršavanju u ovom ciklusu, molimo da najkasnije do 13.02.2023. godine popunite i dostavite Izjavu koja se nalazi u prilogu.

Napominjemo da će usavršavanje biti organizirano samo ukoliko bude dovoljno zainteresiranih polaznika.

IZJAVA