Sastanak Tehničkog savjetodavnog komiteta - Skopje 25.-26.01.2023.godine

Zenica, 3.2.2023. godine

Regionalni Challenge Fond (RCF) je finansijski mehanizam koji unapređuje zapošljivost, posebno mladih. Fond podržava konkurentnost preduzeća u ekonomijama Zapadnog Balkana kroz finansiranje investicija u opremi i infrastrukturi za odabrane projekte kooperativnog ili dualnog stručnog obrazovanja, a koji se provode u partnerstvu obrazovnih ustanova i kompanija. 

U okviru navedenog fonda, Tehnički savjetodavni komitet (TAC) za WB6 je regionalna platforma za razmjenu znanja o projektima i inicijativama stručnog obrazovanja i obuke (VET).

Sastanak Tehničkog savjetodavnog komiteta je održan u Skopju 25.-26.01.2023.godine.

TAC je okupio predstavnike privrednih komora iz 6 odgovarajućih ekonomija (članice Komornog investicionog foruma za WB6), predstavnike KfW kancelarije iz regiona, SDC-a, druge donatore u oblasti stručnog obrazovanja i njihove relevantne projekte, stručnjake i autore.

Na poziv organizatora, sastanku je, iz Federacije BiH, prisustvovala predsjednica Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, gđa Diana Babić, kantona koji je primjer dobre prakse u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja.

Radionica je organizirana sa ciljem da olakša razmjenu između organizacija i pojedinaca s iskustvom u stručnom obrazovanju i obuci, posebno u dualnim ili kooperativnim aranžmanima, s ciljem da generira naučene lekcije i početne prijedloge za poboljšanje određenih aspekata dualnog i kooperativnog treninga u ekonomijama Zapadnog Balkana 6.

Poseban fokus ovog TAC-a bio je na ozelenjavanju stručnog obrazovanja, izgradnji kapaciteta nastavnika i instruktora u dualnim i kooperativnim programima obuke, motivisanju preduzeća da se udruže sa pružaocima stručne obuke i podržavanju razvoja karijere učenika.