Sastanak Međusektorske radne grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u Zeničko-dobojskom kantonu

Zenica, 31.01.2023. godine

U prostorijama Privredne komore ZDK, održan je sastanak Međusektorske radne grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u Zeničko-dobojskom kantonu, na temu: „Prezentacija osnivanja i rada Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja“.

Podsjećanja radi, u julu 2020.godine, formirana je Međusektorska radna grupa za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, u skladu sa potrebama tržišta rada ZDK, na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Privredne komore ZDK. Okvir rada navedene grupe je sagledavanje problematike srednjeg stručnog i obrazovanja odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada i prepreka u odnosu na pozitivno-pravne propise, te davanje preporuka za njihovo unapređenje, kako bi se definisala dugoročna i održiva rješenja.

Kao rezultat rada Međusektorske radne grupe, u septembru 2022. godine, uspostavljena je Međukantonalna fokus grupa za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja, kojeg čine predstavnici kantonalnih ministarstava obrazovanja, predstavnici kantonalnih zdravstvenih osiguranja, predstavnici privrednih komora iz identificiranih kantona, porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo obrazovanja, a okvir djelovanja navedene grupe je davanje preporuka, odnosno utvrđivanje inicijativa za unapređenje pravnog okvira u vezi sa srednjim stručnim obrazovanjem i razmjena iskustava i znanja.

U skladu sa gore navedenim, oblasti u kojima djeluje navedena grupa su: doprinosi za osiguranje učenika za slučaj invalidnosti i smrti usljed povrede i profesionalne bolesti tokom izvođenja praktične nastave (PIO), doprinosi za zdravstveno osiguranje učenika za slučaj povrede na radu i profesionalnih oboljenja tokom praktične nastave, porez na dohodak u vezi sa prihodima koje ostvare učenici na osnovu novčanih i nenovčanih naknada u vezi sa praktičnom nastavom, zaštita na radu tokom izvođenja praktične nastave, mjere zdravstvenog nadzora tokom obavljanja praktične nastave, sadržaj i način vođenja evidencije o učenicima koji obavljaju prakičnu nastavu u poslovnom subjektu. 

Sastanku su prisustvovali, pored članova Međusektorske radne grupe, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, gđa Draženka Subašić i ministar za rad i socijalnu politiku ZDK, gdin Zlatko Jelić.