SASTANAK UDRUŽENJA KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIVREDNE KOMORE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Zenica, 20.12.2022.

U prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, u utorak, 20.12.2022. godine, održan je sastanak Udruženja komunalne djelatnosti Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona. Sastanku su prisustvovali direktori i predstavnici kompanija navedene djelatnosti sa područja Kantona.

Predsjednica Komore, mr. sci. Diana Babić, nakon riječi dobrodošlice, naglasila je da se radi o trećem sastanku predstavnika komunalnih preduzeća u 2022.godini u organizaciji Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, te je izrazila nadu da će kontinuirana saradnja i dinamiziran rad ovog Udruženja, doprinijeti unapređenju poslovanja komunalnih preduzeća, te obezbijediti njihovim korisnicima kvalitetniju uslugu.

JKP-20.12.22-3

Prisutni predstavnici komunalnih preduzeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona su postigli visok stepen saglasnosti o potrebi buduće kontinuirane međusobne saradnje. Nadalje, razmijenjena su međusobna poslovna iskustva, kao i zajednička problematika u radu komunalnih preduzeća.

JKP-20.12.22-1

Zaključeno je da se u narednih mjesec dana organizira još jedan sastanak predstavnika komunalnih preduzeća, koji će okupiti sva komunalna preduzeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona, sa konkretnim zahtjevima. Također, dogovoreno je da se odmah po formiranju vlasti na kantonalnom nivou organizira sastanak predstavnika Udruženja komunalne djelatnosti Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona sa resornim ministrima i drugim nosiocima vlasti, kako bi se što prije pristupilo rješavanju nagomilanih problema u ovom sektoru.