Aktivne mjere zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu za 2022. godinu

Zenica, 08.12.2022. godine

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, u interesu kompanija-članica, ali i kompletne poslovne zajednice Kantona, kontinuirano implementira projekte „Aktivnih mjera zapošljavanja“, u cilju smanjenja nezaposlenosti, kao i povećanja poslovnih kompetencija novih zaposlenika u kompanijama. 

S tim u vezi, u toku 2022. godine, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je uspješno implemetirala projekt “Aktivne mjere zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu za 2022. godinu“, finansiran od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade Zeničko-dobojskog kantona, putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

AMZII1

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je prethodno provela istraživanje potreba kompanija sa područja Kantona za radnom snagom, i isto ukazuje na kontinuiranu potrebu kompanija: u metaloprerađivačkom i drvoprerađivačkom sektoru, za zanimanje CNC operater; u sektoru građevinarstva za zanimanje obrađivač plastike; te u sektoru tekstila, kože i obuće, za zanimanje šivač. 

Projekt je implementiran u periodu 01.04.-31.12.2022. godine, u ukupnom trajanju od 9 mjeseci. Glavna ciljna grupa projekta su mladi, do 35 godina starosti, kao i nezaposlene žene, u cilju stvoranja uslova za njihovo zapošljavanje i smanjenje odlaska radne snage iz BiH.

AMZII2

Projektnim aktivnostima je realizirana teorijska i praktična obuka i zapošljavanje 35 nezaposlenih osoba, koje se nalaze na evidenciji biroa na zapošljavanje sa područja Kantona.

Teorijska obuka nezaposlenih osoba je ostvarena u partnerskim školama: JU Mješovita srednja škola Tešanj; JU Srednja mješovita škola "Mladost" Zenica i JU Mješovita srednja škola “Hazim Šabanović“ Visoko.

Praktična obuka, kao i zapošljavanje polaznika obuke u okviru projetka postignuto je zahvaljujući kontinuiranoj saradnji sa partnerskim kompanijama: Pobjeda dd Tešanj; RM-LH doo Zenica; SeanTech Bosnia doo Vareš; Alma Ras doo Olovo; Automatic Servis doo Visoko; Tren doo Visoko; Max Trgovine doo Zenica; Empress doo Zenica.

AMZII3

Implementacijom projekta “Aktivne mjere zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu za 2022. godinu“, ostvareni su planirani rezultati.

Ukupno 35 nezaposlenih osoba je uspješno okončalo teorijsku i praktičnu obuku i to:

  • 8 CNC operatera,
  • 8 Obrađivača plastike i
  • 19 šivača,

te ostvarilo zaposlenje u gore navedenim kompanijama sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

U saradnji sa JU Služba za zapošljavanje ZDK organizovana je Finalna konferencija u okviru ovog projekta.