Dvodnevna konferencija: Povećanje kvalitete i značaja srednjeg stručnog obrazovanja u svjetlu zaključaka iz Rige za period 2021.-2030.

Sarajevo, /29. i 30. 11. 2022. godine./

U organizaciji Agencije za obrazovanje i internacionalizaciju Republike Austrije, OeAD, Njemačke agencije za međunarodnu saradnju, GIZ-a i Ambasade Švicarske u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova, održana je dvodnevna konferencija (29. i 30. 11. 2022. godine) u Sarajevu, o temi:  ”Povećanje kvalitete i značaja srednjeg stručnog obrazovanja u svjetlu zaključaka iz Rige za period 2021.-2030.” Učešće u radu konferencije uzela je i predsjednica Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, gđa Diana Babić.

Strateški dokument ”Povećanje kvalitete i značaja srednjeg stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u svjetlu Zaključaka iz Rige za period 2021.-2030.”, koji je usvojilo Vijeće ministara 2021. godine, fokusira se na prioritetne oblasti za razvoj u sistemima srednjeg stručnog obrazovanja u BiH, pri čemu Zaključci iz Rige služe kao referentni okvir. Tokom ovog događaja, ovaj strateški dokument čini osnovu za sve projekte i kretanja u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja.

Zaključci iz Rige koje su dogovorili ministri odgovorni za srednje stručno obrazovanje iz država članica EU, država kandidata EU i država iz Evropskog ekonomskog prostora naglašavaju ulogu stručnog obrazovanja u pružanju podrške pametnom rastu i stvaranju radnih mjesta i daju pregled prioritetnih oblasti za razvoj, u cilju postizanja visokokvalitetnog stručnog obrazovanja koje je u skladu sa potrebama tržišta rada.