Saradnja dva mjesta učenja: Posjeta kompanijama INOX AJANOVIĆ Tešanj i Imaco Systemtechnik

Kvalitetna organizacija praktične nastave van škole za učenike srednjih stručnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu, te izazovi sa kojima se susreću u organizaciji praktične nastave, bile su teme sastanka koji su 30.09.2022. održani u kompanijama Inox Ajanović i Imaco Systemtechnik u realizaciji Projekta "Improving the framework condition for the integration of dual organized vocational education in ZDC", a kojeg u ime Vlade Švicarske i Njemačke na području BiH provodi GIZ u saradnji Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona. Sastanku su prisustvovali njemačka ekspertica iz GIZ, gđa Sonja Ruetz, gđa Azra Begagić iz Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, direktor kompanije Inox Ajanović, Dženan Ajanović, te ispred kompanije Imaco Systemtechnik, Karolina Pranjić i Josipa Matošević.

Iako je dosadašnja saradnja bila korektna i daje dobre rezultate, zaključeno je kako ipak postoji dosta prostora za unapređenje izvođenja praktične nastave učenika, posebno u polju prepoznavanja statusa učenika na praktičnoj nastavi, isplate naknada učenicima za rad, osiguranja, ljekarskog uvjerenja i slično.

Aktivnostima će se djelovati u dva pravca.

Jedan je unapređenje izvođenja praktične nastave van škole za učenike srednjih stručnih škola, posebno u segment pozicioniranja uloge master trenera za obuke mentora iz kompanije, pozicioniranja uloge i obuke mentora iz kompanija, te u segment unapređenja načina obezbjeđenja kvaliteta radne snage koje sve više nedostaje kompanijama.

te30.9.2

Stav Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona je da treba uložiti dodatni napor sa ciljem unapređenja saradnje dva mjesta učenja, jačati ulogu mentora kao i koordinatora praktične nastave, te povećati aktivnosti dualno orjentisanog stručnog obrazovanja i stvaranja pretpostavki za integraciju istog. U narednom periodu ćemo, uz podršku partnera, nastaviti raditi na tim aktivnostima.