Održan I (prvi) Info dan

U prostorijama Privredne komore ZDK, 30.08.2022.godine, održan je I (prvi) info dan na temu: Prijava, obračun i uplata doprinosa za osiguranje učenika na praktičnoj nastavi za slučajeve invalidnosti i smrti usljed povrede na radu i profesionalne bolesti u okviru projekta „Unapređenje zakonodavnog okvira za integrisanje dualno organizovanog stručnog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona“ kojeg implementira Privredna komora ZDK u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i ostalim akterima, uz finansijsku podršku njemačkog GIZ-a.
Sastanku su prisustvovali direktori i uposlenici srednjih stručnih škola sa područja ZDK, predstavnici privatnog sektora sa područja ZDK, predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, predstavnici GIZ-a, kao i predstavnici Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona.

I Info dan a

Ukazalo se na problem i posljedice neprijavljivanja učenika na osiguranje za slučajeve invalidnosti i smrti usljed povrede na radu i profesionalne bolesti tokom praktične nastave u FBiH, u skladu sa propisima iz oblasti PIO-a. Prisutni su upoznati sa pravnim okvirom za prijavu učenika na PIO, pravima učenika na invalidsku penziju i druge novčane naknade za slučaj nastupanja invalidnosti ili smrti tokom praktične nastave, načinom prijave učenika na osiguranje u nadležnoj poreskoj ispostavi, te prekršajnom odgovornošću škola za slučaj neispunjavanja zakonskih obaveza, kao i sa aktivnostima i inicijativama Međusektorske radne grupe u vezi sa ovom temom.
„Današnji info dan je samo jedna u nizu planiranih aktivnosti koje Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona ima namjeru implementirati s ciljem unapređenja stručnog obrazovanja, kako u Zeničko-dobojskom kantonu tako i u Federaciji BiH. Sve informacije koje su danas predstavljene učesnicima dijelom su Vodiča za prijavu, obračun i uplatu doprinosa za osiguranje učenika na praktičnoj nastavi za slučajeve invalidnosti i smrti usljed povrede na radu i profesionalne bolesti, a koji je nastao kao rezultat saradnje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Privredne komore ZDK, Porezne uprave FBiH i njemačkog GIZ-a u sklopu projekta „Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini“ finansiranog od Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit – BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC). Izuzetno nas raduje što će u budućnosti predstavnici škola, obrazovnih vlasti, ali i privatnog sektora u cijeloj Federaciji BiH imati priliku da se upoznaju sa ovim informacijama, te se nadamo da će školama u Federaciji BiH, ovaj dokument ponuditi korisne smjernice na putu ka ispunjavanju zakonskih obaveza“, kazala je Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK.