POZIV NA BESPLATNU OBUKU: “E-PRODAJA I MARKETING “

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona ovim putem, obavještava da, 

Privredna/Gospodarska komora FBiH  u okviru projekta  „Business Information Hub", koji se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta, kojeg finansira Evropska Unija i Vlada SR Njemačke poziva mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), na BESPLATNU OBUKU na temu: „E-PRODAJA I MARKETING".

Online obuka će se održati u četvrtak, 11.08.2022. sa početkom u 10h. Detaljna agenda bit će naknadno dostavljena prijavljenim učesnicima obuke. Prijavu za učešće je moguće izvršit putem linka najkasnije do ponedjeljka, 08.08.2022.godine.

Cilj obuke je na razvoju neophodnih znanja i vještina korištenjem digitalnih alata, s obzirom da domaća ekonomija još uvijek ne uspijeva iskoristiti sve prednosti nove tehnologije za jačanje konkurentnosti i ekspanzije na nova tržišta, jednostavnijim i inoviranim – online putem.

Poziv za obuku namjenjen je svim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP), sa posebnim fokusom na kompanije iz metalnog i drvnog sektora.

Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pretvaranje teških vremena za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u svojevrsnu priliku, transformacijom trenutne situacije alternativnim putevima koji će istaći upotrebu pametnih i online alata, te tako omogućit nastavak poslovanja i u ovim izazovnim vremenima.
Više informacija o projektu dostupno je na www.bizuhub.ba

"Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini  da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Za dodatna pitanja o projektu molimo vas kontaktirajte:

Anela Karahasan, Projekt menadžer
email: a.karahasan@kfbih.com
tel: 38733 566 333, i
 
Armin Hodžić, Tim lider
email: a.hodzic@kfbih.com
tel: 38733 566 308