POZIV NA BESPLATNU OBUKU: “PODRŠKA MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA (MMSP) O AKUTELNIM TRENDOVIMA I NOVITETIMA NA TRŽIŠTU, ZAHTJEVIMA U TRAŽNJI KUPACA U CILJU UNAPREĐENJA I RAZVOJA NOVIH PR

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona ovim putem, obavještava da,

Privredna/Gospodarska komora FBiH  u okviru projekta  „Business Information Hub", koji se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta, kojeg finansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke poziva mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), na BESPLATNU OBUKU na temu: „PODRŠKA MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA (MMSP) O AKUTELNIM TRENDOVIMA I NOVITETIMA NA TRŽIŠTU, ZAHTJEVIMA U TRAŽNJI KUPACA U CILJU UNAPREĐENJA I RAZVOJA NOVIH PROIZVODA".

Online obuka će se održati u srijedu 10.08.2022. sa početkom u 10.00 sati. Detaljna agenda bit će naknadno dostavljena prijavljenim učesnicima obuke. Prijavu za učešće je moguće izvršit putem linka najkasnije do ponedjeljka, 08.08.2022.godine.

Pandemija Covid-19, te generalno globalna kriza, doprinijela je brojnim izazovima u poslovanju kompanija, ali i novim trendovima i zahtjevima u tražnji kupaca. Obzirom da je svaka kriza ujedno je i prilika za nadogradnju i/ili razvijanje potpuno novih proizvoda/usluga koji mogu doprinijeti jačanju konkuretnosti, većoj produktivnosti i ekonomskom rastu MMSP, time je cilj obuke na razvoju neophodnih znanja i vještina MMSP i pružanje podrške o aktuelnim trendovima i zahtjevima u tražnji kupaca.
Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pretvaranje teških vremena za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u svojevrsnu priliku, transformacijom trenutne situacije alternativnim putevima koji će istaći upotrebu pametnih i online alata, te tako omogućit nastavak poslovanja i u ovim izazovnim vremenima.  Više informacija o projektu dostupno je na www.bizuhub.ba

„Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini  da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion
eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Za dodatna pitanja o projektu molimo vas kontaktirajte:

Anela Karahasan, Projekt menadžer
email: a.karahasan@kfbih.com
tel: 38733 566 333, i
 
Armin Hodžić, Tim lider
email: a.hodzic@kfbih.com
tel: 38733 566 308