Poziv na E-konsultacije o prednacrtu Uputstva o kućnom uvoznom i izvoznom carinjenju

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona u saradnji s Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, koriste priliku da informišu privrednike u Bosni i Hercegovini da su otvorene e-konsultacije u vezi prednacrta ova dva važna dokumenta te ih pozivaju da se aktivno uključe u ovaj proces. 

U  skladu sa članom 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i članom 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), Uprava za indirektno oporezivanje je nadležna za donošenje Uputstva o kućnom uvoznom odnosno izvoznom carinjenju. 

Dana, 01. avgusta 2022. godine počinje primjena novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'', broj 58/15) i nove Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'', br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22 i 23/22). 

U cilju obezbjeđivanja funkcionisanja i unaprjeđenja pojednostavljenih carinskih postupaka u skladu sa odredbama naprijed navedenih novih carinskih propisa, kao i radi jednoobraznog postupanja, potrebno je donijeti određena nova uputstva, među kojima su i „Uputstvo o kućnom uvoznom carinjenju“ i „Uputstvo o kućnom izvoznom carinjenju“. 

  1. Danom stupanja na snagu novog Uputstva o kućnom uvoznom carinjenju prestaje važiti Uputstvo o lokalnom uvoznom carinjenju (''Službeni glasnik BiH'', br. 3/13, 6/17 i 82/18), koje je bilo donijeto na osnovu istoimenog Zakona i Odluke čija primjena prestaje 01. avgusta 2022. godine. 
  2. Danom stupanja na snagu novog Uputstva o kućnom izvoznom carinjenju prestaje važiti Uputstvo o lokalnom izvoznom carinjenju (''Službeni glasnik BiH'', br. 46/09, 8/11 i 49/13), koje je bilo donijeto na osnovu istoimenog Zakona i Odluke čija primjena prestaje 01. avgusta 2022. godine. 

Prednacrti Uputstva o kućnom uvoznom carinjenju i Uputstva o kućnom izvoznom carinjenju usklađeni su sa „Јedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine“ (''Službeni glasnik BiH'', br. 11/05, 58/14, 60/14, 50/17, 70/17 i 10/21). 

Ove e-konsultacije su otvorene od 12.–27.07.2022. godine, a svi zainteresovani privrednici mogu izvršiti prijavu putem linka: 

Uputstvo o kućnom uvoznom carinjenju:   https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/120209-

Uputstvo o kućnom izvoznom carinjenju:   https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/120210-