O B A V J E Š T E NJ E

Vlada Federacije BiH donijela je na svojoj 316. sjednici, održanoj 26.05.2022. godine, Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu. Donošenjem ove odluke, ispunili su se svi preduslovi za objavu Javnog poziva, na web stranici Ministarstva.

Javni poziv, zajedno sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu se može preuzeti i sa stranice FMERI - www.fmeri.gov.ba.

ili klikom na link, ispod:   

Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu