Seminar na temu “Zaštita intelektualnog vlasništva, žiga, patenta, autorskog prava i dr”

Dana 15.06.2022. godine u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona održan je seminar na temu “Zaštita intelektualnog vlasništva, žiga, patenta, autorskog prava i dr”. Predavači su bili ovlašteni patent zastupnici Kerim Karabdić i Amar Isović. Na seminaru je prisustvovalo 17 učesnika, predstavnika iz privatnog i državnog sektora.

Cilj seminara je bio podizanje svijesti o važnosti razvoja i zaštite intelektualnog vlasništva, čime se povećava sigurnost poslovanja BH kompanija, kao i vrijednost njihovih proizvoda i usluga.

Intelektualno vlasništvo, kao nematerijalna imovina, čini značajan udio u ukupnoj vrijednosti većine savremenih kompanija i privatnih inicijativa. Nedovoljno poznavanje procedura zaštite, neznanje o potencijalu vlastitog proizvoda, te financijski aspekt su samo neki od uzroka ne obraćanja dovoljne pažnje na prava intelektualnog vlasništva.

Kompanije se često odriču svog intelektualnog vlasništva, dopuštaju mu ulazak u javnu domenu i tako umanjuju vrijednost vlastite ideje ili proizvoda.

Mnogobrojni su primjeri da su kvalitetni proizvodi u koje je mnogo uloženo, kopirani u zemlji i inostranstvu, čime nastaje velika šteta za proizvođača. Pored toga, intelektualno vlasništvo može jednako biti ugroženo i unutar firme gdje je nastalo.

Jedan od ciljeva seminara je također i unapređenje saradnje privrede sa sudskim, inspekcijskim i carinskim organima, vezano za zaštitu prava iz intelektualnog vlasništva na domaćem i inostranom tržištu.