INICIJATIVA - Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona kontinuirano realizira aktivnosti u interesu svojih članica i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta.

S tim u vezi, Komora participira aktivnostima, kojim rukovodi Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na stupanje na snagu novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Naime, primjena novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini neminovno bi dovela do ukidanja POJEDNOSTAVLJENOG POSTUPKA IZVOZA ROBA PO FAKTURI, a koji omogućava lako, brzo, kvalitetno i ekspeditivno rješavanje neophodnog za izvoz robe iz BiH.

Svrha pojednostavljenog postupka po fakturi je jednostavnija i brža procedura izvoza, odnosno pojednostavljenje kojim se podstiče izvoz roba koje imaju niskoakumulativni karakter. Njegovim ukidanjem će se ugroziti izvoz, ali i cjelokupni ekonomski razvoj, produžiti će se rokovi isporuke prema kupcima, smanjiti će se proizvodne i poslovne aktivnosti, a povećati cijene proizvoda.

Naprijed navedeni negativni efekti će značajno uticati na smanjenje poslovnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, jer su „na udaru“ najveći izvoznici u BiH, koji, zahvaljujući pojednostavljenom postupku carinjenja po fakturi, izvoze tokom 24 sata dnevno.

Vanjskotrgovinska komora BiH, je, svim relevantnim institucijama i nivoima vlasti BiH uputila Inicijativu za izmjenu Člana 198. stav 2 i Člana 220., stav 2 Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine:

Člana 198., stav 2, odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH broj: 13719, 21/20, 47/21 i 49/21) i to:

Trenutno stav 2 glasi: 

(2) Pojednostavljena carinska deklaracija iz stava (1) ovog člana se u skladu sa članom 185. ove odluke podnosi korištenjem sistema elektronske razmjene podataka i sadrži najmanje podatke koji se zahtijevaju za pojednostavljenu uvoznu carinsku deklaraciju iz Priloga 15. ove odluke. Kao pojednostavljena carinska deklaracija ne može se koristiti trgovinski ili službeni dokument. 

Predlaže se:

(2) Pojednostavljena carinska deklaracija iz stava (1) ovog člana se u skladu sa članom 185. ove odluke podnosi korištenjem sistema elektronske razmjene podataka i sadrži najmanje podatke koji se zahtijevaju za pojednostavljenu uvoznu carinsku deklaraciju iz Priloga 15. ove odluke. Kao pojednostavljena carinska deklaracija može se koristiti trgovinski ili službeni dokument.

 

Člana 220., stav 2, odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH broj: 13719, 21/20, 47/21 i 49/21) i to: 

Trenutni stav 2 glasi:

(2) Pojednostavljena carinska deklaracija iz stava (1) ovog člana se u skladu sa članom 185. ove odluke podnosi korištenjem sistema elektronske razmjene podataka koji se zahtijevaju za pojednostavljenu izvoznu carinsku deklaraciju iz Priloga 15. ove odluke. Kao pojednostavljena carinska deklaracija ne može se koristiti trgovinski ili službeni dokument.

Predlaže se:

(2) Pojednostavljena carinska deklaracija iz stava (1) ovog člana se u skladu sa članom 185. ove odluke podnosi korištenjem sistema elektronske razmjene podataka i sadrži najmanje podataka koji se zahtijevaju za pojednostavljenu carinsku deklaraciju iz Priloga 15. ove odluke. Kao pojednostavljena carinska deklaracija može se koristiti trgovinski ili službeni dokument.

 

 

                                                                       P R E D S J E D N I C A:

                                                                                  mr.sci. Diana Babić, s.r.