Program podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu, obuku radne snage, promocija i sajmovi, standardi i kontrola kvaliteta, patenti)

Zahvaljujući intenzivnim aktivnostima Međusektorske radne grupe ZDK (formirane na inicijativu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Privredne komore ZDK, a čiji članovi su predstavnici resornih ministarstava, institucija i kompanija) u kriterije Javnog poziva "Program podrške razvoju konkurentnosti privrede" (objavljenog/finansiranog od strane Ministarstva privrede ZDK) je uvršten i kriterij:

  • MSP ima zaključen ugovor sa obrazovnom institucijom o obavljanju praktične nastave
  • MSP ima zaključen ugovor sa obrazovnom institucijom o obavljanju ferijalne prakse. 

U prilogu je dio poziva, u kojem je, kao jedan od dodatnih kriterija za sve tri stavke poziva, uključena praktična i ferijalna praksa kod privrednih subjekata.

JAVNI_POZIV_SMJERNICE

Navedeno je označeno crvenom bojom. 

Kompletan javni poziv sa svim dodatnim materijalima je na linku: https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/10504-javni-poziv-za-odabir-korisnika-programa-podrske-razvoju-konkurentnosti-privrede-investiranje-u-opremu-obuke-radne-snage-promocija-i-sajmovi-standardi-i-kontrola-kvalitete-patenti-za-2022-godinu

Krajnji rok za podnošenje prijava je 05.05.2022. godine