Saradnja dva mjesta učenja: Posjeta kompanijama INOX AJANOVIĆ Tešanj i Artisan Tešanj

Kvalitetna organizacija praktične nastave van škole za učenike srednjih stručnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu, te izazovi sa kojima se susreću u organizaciji praktične nastave, bile su teme sastanaka, koji su 14.02.2022. godine, održani u kompanijama Inox Ajanović i Artisan u Tešnju, u realizaciji projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini”, a kojeg u ime Vlade Švicarske i Njemačke na području BiH provodi organizacija GIZ u saradnji Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona. Sastanku su prisustvovali njemačka ekspertica iz GIZ-a - gđa Sonja Ruetz, direktor kompanije Inox Ajanović - Dženan Ajanović, ispred kompanije Artisan doo Tešanj - Admir Rahamović, šef prodaje, te ispred Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona - gđa Azra Begagić.

Iako je dosadašnja saradnja bila korektna i daje dobre rezultate, zaključeno je kako ipak postoji dosta prostora za unapređenje izvođenja praktične nastave učenika, posebno u polju prepoznavanja statusa učenika na praktičnoj nastavi, isplate naknada učenicima za rad, osiguranja, ljekarskog uvjerenja i slično.

Aktivnostima će se djelovati u dva pravca.

Jedan je unapređenje izvođenja praktične nastave van škole za učenike srednjih stručnih škola, posebno u segmentu pozicioniranja uloge master trenera za obuke mentora iz kompanije, pozicioniranja uloge i obuke mentora iz kompanija, te u segmentu unapređenja načina obezbjeđenja kvaliteta radne snage koje sve više nedostaje kompanijama.

Stav Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona je da treba uložiti dodatni napor sa ciljem unapređenja saradnje dva mjesta učenja, jačati ulogu mentora kao i koordinatora praktične nastave, te povećati aktivnosti dualno orjentisanog stručnog obrazovanja i stvaranja pretpostavki za integraciju istog. U narednom periodu Privredna komora ZDK će zajedno sa organizacijom GIZ a uz podršku partnera, nastaviti aktivnosti u tom pravcu.