PROJEKT: "USAID WHAM" – FINALIZIRANE OBUKE KANDIDATA ZA ZANIMANJE „ŠIVAČ“ U KOMPANIJAMA NA PODRUČJU ZDK

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona i Privredna komora Unsko-sanskog kantona na relevantnim područjima, implementiraju projekt USAID WHAM, pod nazivom “Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage”. Nosilac projekta je Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH.

Aktivnosti u okviru projekta, vezane za sektor metala, implementiraju se u Unsko-sanskom kantonu, dok aktivnosti vezane za sektor tekstila, se implementiraju u Zeničko-dobojskom kantonu. Na području Zeničko-dobojskog kantona kroz projektne aktivnosti vrši se obuka ukupno 40 osoba za zanimanje „šivač“ i to u dvije kompanije: na području grada Zenica u kompaniji EMPRESS d.o.o. Zenica i na području općine Zavidovići u kompaniji ENA-TEX d.o.o. Zavidovići. 

U toku mjeseca januara 2022. godine, pod nadzorom Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, u kompanijama su finalizirane obuke kandidata za zanimanje „šivač“. Za uspješno pohađanje obuke i stručnog osposobljavanja za zanimanje „šivač“ u okviru Projekta, kandidatima su uručeni adekvatni certifikati. Uručenje certifikata je izvršeno u prostorijama kompanija, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Najuspješnijim kandidatima, koji su tokom stručnog osposobljavanja za zanimanje „šivač“ usvojili neophodna znanja i vještine, bit će ponuđeno potpisivanje ugovora o radu. Na taj način će kompletan projektni ciklus biti zaokružen.   

Projekt ima za cilj stručno osposobiti i/ili dokvalifikovati radnu snagu u navedenim sektorima s posebnim fokusom na nezaposlene, a naročito mlade i žene iz ove kategorije s potencijalom njihovog zapošljavanja po završetku projekta i zadovoljavanju kriterija stručne obuke.

20220110_132150