Poziv za učešće na online edukaciji "Škola ekonomske diplomatije – Modul 1"

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona obavještava da Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s Agencijom za državnu službu BiH, Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH i nadležnim ministarstvima i institucijama na državnom nivou, organizira novi ciklus "Škole ekonomske diplomatije", koji će zbog aktuelne epidemiološke situacije biti realiziran u online formatu (Zoom aplikacija/platforma). Nastavni plan i program škole čine ukupno 4 Modula, pri čemu svaki Modul traje 2 dana (ukupno 8 dana predavanja).  

Modul 1 "Škole ekonomske diplomatije" će se održati 01. i 02.02.2022. godine, dok će se preostali Moduli realizirati u toku 2022. godine.  

Ovaj program edukacije se realizira uz saglasnost Agencije za državnu službu BiH, koja je izvršila certificiranje Vanjskotrgovinske komore BiH kao izvođača obuke za navedenu temu. Prvi ciklus edukacije je uspješno realiziran u 2016. i 2017. godini u Sarajevu, te 2018. i 2019. godine u Banja Luci. Napredni modul „Škole ekonomske diplomatije“ održan je u decembru 2020. godine. Ovu edukaciju je do sada pohađalo preko 500 polaznika, predstavnika bh. poslovne zajednice i državnih službenika. 

Cilj obuke je pružiti konkretne informacije i neophodna znanja državnim službenicima koji se bave ekonomskam diplomatijom i predstavnicima preduzeća iz BiH, kako bi što kvalitetnije obavljali svoj posao, a samim time dali doprinos unapređenju međunarodne ekonomske saradnje. 

Učešće na edukaciji je besplatno za sve učesnike koji blagovremeno popune online prijavni obrazac, a najkasnije do petka, 28.01.2022. godine.

Više informacija u vezi sa ovom edukacijom možete dobiti pozivom na brojeve telefona 033/566-204 i 033/566-200 ili upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba  

PRILOG: