Projekt: "USAID WHAM" - Predstavnici Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona posjetili kompanije

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona i Privredna komora Unsko-sanskog kantona na relevantnim područjima, implementiraju projekt USAID WHAM, pod nazivom “Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage”. Nosilac projekta je Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH. 

Projekt ima za cilj stručno osposobiti i/ili dokvalifikovati radnu snagu u navedenim sektorima s posebnim fokusom na nezaposlene, a naročito mlade i žene iz ove kategorije s potencijalom njihovog zapošljavanja po završetku projekta i zadovoljavanju kriterija stručne obuke.

Aktivnosti u okviru projekta, vezane za sektor metala, implementiraju se u Unsko-sanskom kantonu, dok aktivnosti vezane za sektor tekstila, se implementiraju u Zeničko-dobojskom kantonu. Na području Zeničko-dobojskog kantona kroz projektne aktivnosti vrši se obuka ukupno 40 osoba za zanimanje „šivač“ i to u dvije kompanije: na području grada Zenica u kompaniji EMPRESS d.o.o. Zenica i na području općine Zavidovići u kompaniji ENA-TEX d.o.o. Zavidovići.

U toku mjeseca decembra 2021. godine, predstavnici Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona su posjetili navedene kompanije u cilju terenske posjete i nadzora nad izvođenjem obuka. Obuke za stručno osposobljavanje se implementiraju uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

20211207_143110