Održan sastanak u PK ZDK na temu objavljenog Javnog poziva - FMERI

Povodom objavljenog Javnog poziva za kandidovanje utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2021. godinu FMERI „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“, objavljenog u Sl.novinama FBiH br.: 76/21 od 24.9.2021. godine  

održan je sastanak, danas, 5.10.2021. godine, sa početkom u 12:30 sati

u Privrednoj komori ZDK, M.Tarabara br.15, 72000 Zenica (velika sala-IV sprat).

Sastanku su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, P/G Komore Federacije BiH, privrednici ZDK, predstavnici medija i predstavnici Privredne komore ZDK.

Sl.1
SL3

SL4