PRIVREDNA KOMORA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA OMOGUĆILA OBUKU I ZAPOŠLJAVANJE 37 NEZAPOSLENIH OSOBA

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo i Privrednom komorom Tuzlanskog kantona, uz tehničku i finansijsku podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost, realizira projekt ˝Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora˝.

Važno je naglasiti da, na području Zeničko-dobojskog kantona, ovaj projekt sufinansiraju Federalni zavod za zapošljavanje i Vlada ZDK putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Glavni cilj projekta je unaprijediti sektor neformalnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, radi povećanja konkurentnosti BH privrede, kao i zapošljavanje u realnom sektoru, i to putem daljnjeg poboljšanja ljudskih i materijalnih resursa privrednih komora u tri kantona radi stvaranja opisa zanimanja i organiziranja pripreme ispitnih instrumenata, provođenja ispitivanja i certificiranja uspješnih kandidata. Drugim riječima, insistira se na uvođenju osnova standarda kvalitete koji će komore koristiti i u narednim procesima obuke.

Za Privrednu komoru Zeničko-dobojskog kantona, ovaj projekt predstavlja nastavak realizacije kontinuiranih i projektnih aktivnosti u oblasti aktivnih mjera zapošljavanja, i to kroz unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja stvaranjem mehanizama saradnje između privrednog sektora (a čije potrebe analizira i zadovoljenje istih koordinira Privredna komora ZDK), obrazovnog sektora i nadležnih institucija, a sve u cilju obezbjeđenja adekvatne ponude radne snage.

Jedan od najznačajnijih projektnih zadataka bio je obuka 35 nezaposlenih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje ZDK i zapošljavanje njih najmanje 25. Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je uspjela da, u rekordnom periodu, organizira obuku i zapošljavanje ukupno 37 nezaposlenih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje ZDK za zanimanja: CNC-operater, obrađivač plastike i šivač.

Obuku i zapošljavanje nezaposlenih osoba, u otežanim uslovima izazvanim pandemijom COVID-19, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je ostvarila zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom za nauku, kulturu i sport ZDK i privrednim subjektima sa područja našeg kantona. U okviru implementacije ovog projekta, učešće je uzelo ukupno 8 kompanija sa područja 6 općina Zeničko-dobojskog kantona, kroz aktivnosti praktične obuke i zapošljavanja kandidata.