Covid-19 Pravilnik o mjerama u vezi sa međunarodnim kretanjem osoba: Prikupljanje kontaktnih podataka putnika međunarodnih redovnih autobuskih linija pri ulasku u Švicarsku

U vezi sa borbom protiv pandemije COVID-19, postoje određene obaveze za međunarodne autobuske kompanije koje prevoze putnike u Švicarsku:

1. Od 20. septembra 2021, 00:00 sati, svi putnici koji putuju u Švicarsku na komercijalnoj međunarodnoj autobuskoj liniji, dužni su da prije ulaska u zemlju popune švicarski PLF (https://swissplf.admin.ch/hom). Ako putnici nisu u mogućnost da popune online obrazac, moraju ga popuniti ručno/na papiru. Popunjene kontakt kartice treba da prikupi autobuska kompanija i pošalje ih na CH.focalpoint@bag.admin.ch. Obrasci za kontakt karticu putnika mogu se pronaći ovdje.

2. Svaka autobuska kompanija koja prevozi putnike u Švicarsku dužna je da provjeri da li su putnici popunili švicarski PLF ili gore navedenu kontakt karticu.
Šta više, međunarodne autobuske kompanije koje prevoze putnike u Švicarsku moraju obavestiti putnike o obaveznom testiranju na Sars-CoV-2 prije polaska i da će biti primljene u autobus samo ako pokažu negativan rezultat testa. Ovo se ne odnosi na vakcinisane ili oporavljene putnike. Više o izuzetcima možete pronaći na www.bag.admin.ch/en-try

Međutim, ako autobuska kompanija prolazi kroz Švicarsku bez zaustavljanja i bez mogućnosti iskrcavanja putnika, osobe koje putuju istom ne moraju dostavljati kontakt podatke, niti predočavati negativan rezultat testa.

Napominjemo da je obaveza sarađivati u skladu sa članom 43 Saveznog zakona od 28. septembra 2012. godine o kontroli zaraznih ljudskih bolesti (Zakon o epidemijama, SR 818.101) koji je naveden u članu 59. stav 2. Pravilnika o epidemijama ( SR 818.101.1):

Prema ovoj odredbi, Savezni zavod za javno zdravstvo može nametnuti obavezu kompanijama koje prevoze lica preko granica Švicarske željeznicom, autobusom, brodom ili vazdušnim saobraćajem i aerodromskim operaterima da distribuiraju kontakt kartice i osiguraju da gore navedene informacije daju osobama koje ulaze u Švicarsku.

Nepoštovanje ove obavezne saradnje može se kazniti novčanom kaznom do 10.000 CHF (član 83 stav 1, stav 1, Zakon o epidemijama)