POČETAK NOVOG CIKLUSA USAVRŠAVANJA ČLANOVA NO i UPRAVA - Privredna/Gospodarska komora FBiH

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona obavještava Vas da će

u petak, 15.10.2021. godine

početi usavršavanje, prema Uredbi Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17). 

Zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, predavanja u sklopu ovog ciklusa usavršavanja bit će organizovana online putem platforme Zoom. Polaznicima usavršavanja će za praćenje online predavanja biti potreban uređaj sa pristupom internetu (računar, mobitel ili tablet), a link za pristup predavanjima bit će dostavljen potvrđenim učesnicima blagovremeno.

Prilog:

  1. Obavještenje o usavršavanju (br. 01-01.1-650-1/21 od 27.09.2021. god.)obavijest ciklus Sarajevo 27
  2. Izjava IZJAVA Sarajevo 27.

Kako biste potvrdili svoje učešće u ovom ciklusu usavršavanja, molimo da najkasnije do 08.10.2021. godine dostavite popunjenu Izjavu putem e-maila (na adresu: a.handzic@kfbih.com) ili faxa (na broj: 033/217-783).

Informacije u vezi uplate naknade za usavršavanje (880,00 KM po polazniku) bit će Vam dostavljene po isteku roka za dostavljanje izjava.

Zahvalni na saradnji. Za sve potrebne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.