Javni pozivi Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona

U skladu sa Programom razvoja male privrede Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2024. godina, u ponedjeljak, 13. septembra, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je javne pozive za dodjelu sredstava po Programu utroška budžetskih sredstava u 2021. godini (subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima).

U skladu sa raspoloživim sredstvima objavljeno je:

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9886-javni-poziv-za-odabir-korisnika-programa-podrske-razvoja-konkurentnosti-privrede-investiranje-u-opremu

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9887-javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-odobravanje-i-dodjelu-refundaciju-financijskih-sredstava-namijenjenih-subvencioniranju-administrativnih-troskova-kod-izgradnje-proizvodnih-objekata

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9888-javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-odobravanje-i-dodjelu-sredstava-poticaja-namijenjenih-subvencioniranju-projekata-turisticke-infrastrukture-i-suprastrukture

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9889-javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-odobravanje-i-dodjelu-financijskih-sredstava-namijenjenih-za-subvencioniranje-regresiranje-kamata-po-kreditima-odobrenim-u-2020-i-2021-godini

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9890-javni-poziv-za-odabir-banke-za-plasman-kreditne-linije-uz-subvencioniranje-dijela-kamata-od-strane-ministarstva-za-privredu-za-msp-koja-posluju-na-podrucju-zdk

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9891-javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-odobravanje-i-dodjelu-financijskih-sredstava-namijenjenih-subvencioniranju-investicija-kod-obrta-iz-podrucja-preradivackih-djelatnosti-i-obavljanje-djelatnosti-prema-uredbi-o-zastiti-tradicionalnih-i-starih-za

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9892-javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-odobravanje-i-dodjelu-financijskih-sredstava-namijenjenih-subvencioniranju-dijela-troskova-organizacije-sajmova-i-manifestacija

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/9893-javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-odobravanje-i-dodjelu-financijskih-sredstava-namijenjenih-subvencioniranju-projekata-razvojnih-agencijaž