18. Međunarodni sajam ekologije - EKOBIS 2021: Formiranje mreže za podršku procesu digitalne transformacije u ZDK

Drugog dana, održavanja 18. međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2021, 10. septembra 2021. godine, na sajmištu, u okviru agende pratećih sadržaja sajma, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona održala je prezentaciju „Formiranje mreže za podršku procesu digitalne transformacije u Zeničko-dobojskom kantonu".

IMG-df9e967316c7e57d9396f1d4528856c7-V

IMG-5cc83733ef7fb0f1a74f9197d6bee8cd-V

Cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti kroz pružanje inovativnih (pametnih) usluga digitalizacije poslovanja s primjenom savremenih informacionih tehnologija i ekonomskih znanja u transformaciji poslovanja kompanija, efikasnosti poslovanja, kao i uspješnijeg uključivanja kompanija metaloprerađivačkog sektora u tržišne tokove na domaćem i stranom tržištu, uz uspostavljanje Mreže za podršku procesu digitalne transformacije u ZDK.

IMG-d5143ef2465ad126fdcb84643d891f27-V
IMG-3fb066aad1bff90c3bba644ad5b94ae2-V