Održana manifestacija u Zenici - „KUPUJMO DOMAĆE – GRADIMO BiH“ i „KUPUJMO DOMAĆE – POSJEĆUJMO LOKALNO“

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine je pokrenula akciju „KUPUJMO DOMAĆE – GRADIMO BiH“ i „KUPUJMO DOMAĆE – POSJEĆUJMO LOKALNO“, ove godine u kantonalnim/županijskim središtima Federacije Bosne i Hercegovine. U saradnji sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona, akcija se u Zenici održala u srijedu 16.06.2021. godine. 

Cilj manifestacije je fokusiranje na promociju potencijala bh. proizvodnje, radi postizanja samoodrživosti domaće proizvodnje, povećanja konkurentnosti domaćih proizvoda-kompanija i očuvanja bh. identiteta. U cilju postizanja većeg nivoa privredne samoodrživosti i kako bi što prije bile prevaziđene negativne posljedice pandemije, ali istovremeno i stvoreni uslovi za: investicije, brži razvoj ukupne privrede, rast zaposlenosti i ukupnog standarda bh. građana, neophodno je jačati domaću proizvodnju, obzirom da BiH, a i Zeničko-dobojski kanton, ima izvanrednih proizvođača kvalitetnih, pa i brendiranih proizvoda i usluga koje mogu ponuditi i domaćim i ino kupcima.

4
 

Federalna Privredna komora i Privredna komora ZDK, zajedno sa trgovačkim lancem „Bingo“, u nastojanju da doprinese produbljivanju svijesti kod kupaca o benefitima kupovine domaćih proizvoda, je suorganizator manifestacije u Zenici, sa fokusom na prehrambene proizvode domaćih proizvođača, kao najkonzumiranijih proizvoda široke potrošnje.

Potencijali prehrambene industrije ZDK su ogromni, obzirom na:

  • bogatstvo poljoprivrednim zemljištem,
  • bogatsvo vodama, klimatskim uslovima,
  • mogućnost značajnog povećanja obima ekološke-organske proizvodnje,
  • mogućnost rejonizacije proizvodnje u stočarstvu,
  • dostupnost radne snage,
  • postojeće proizvodne kapacite (dovoljno je spomenuti AS Grupaciju, Akova, itd. kao neke od najvećih kompanija prehrambenog sektora na ovom kantonu).

Stoga je neophodno je da svi: i potrošači, i privrednici, i predstavnici nadležnih institucija, kao i predstavnici medija, daju svoj doprinos promociji domaćih proizvoda u cilju unapređenja konkurentnosti  bh. kompanija.

3

2

1_1