Održan sastanak na temu STRUČNO OBRAZOVANJE U BiH

Početak implementacije projekta i sastanak 10 06 2021 final

IMG_0083
IMG_0084
IMG_0085