NOVI CIKLUS usavršavanja članova NO i uprava - Privredna/Gospodarska komora FBiH

Obavještavamo Vas da će

u petak, 04.06.2021. godine

početi novi ciklus usavršavanja, prema Uredbi Vlade FBiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17). 

Zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, predavanja u sklopu ovog ciklusa usavršavanja bit će organizovana online putem platforme Zoom. Polaznicima usavršavanja će za praćenje online predavanja biti potreban uređaj sa pristupom internetu (računar, mobitel ili tablet), a link za pristup predavanjima bit će dostavljen potvrđenim učesnicima blagovremeno. 

Prilog:

  1. Obavještenje o usavršavanju (br. 01-01.1-385-1/21 od 24.05.2021. god.) obavijest ciklus Sarajevo 26
  2. Izjava IZJAVA Sarajevo 26

Kako biste potvrdili svoje učešće u ovom ciklusu usavršavanja, molimo da najkasnije do 31.05.2021. godine dostavite popunjenu Izjavu putem e-maila (na adresu: a.handzic@kfbih.com) ili faxa (na broj: 033/217-783). Ukoliko ste ranije dostavili izjavu o učešću, dovoljno je da učešće potvrdite na gore navedenu e-mail adresu, do naznačenog roka. 

Informacije u vezi uplate naknade za usavršavanje (880,00 KM po polazniku) bit će Vam dostavljene po isteku roka za dostavljanje izjava. 

Zahvalni na saradnji. Za sve potrebne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.