FHMB - Mentori učenika srednjih stručnih škola na praktičnoj nastavi u poslovnim subjektima u Zeničko-dobojskom kantonu

Početkom 2021. godine, u sklopu aktivnosti projekta „Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u ZDK“ koji je Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona provela uz tehničku i finansijsku podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost, urađena je revizija programa obuke mentora praktične nastave koja se izvodi u privrednim subjektima. Osnovu za reviziju predstavljala je validacija DACUM istraživačkog grafikona za mentore praktične nastave u poslovnim subjektima u Zeničko-dobojskom kantonu, izvršena putem ankete provedene na kantonalnom nivou, na koju je odgovorilo 35 mentora iz poslovnih subjekata. 

Pomenuti DACUM grafikon je izrađen kroz projekat koji su Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona i Mješovita srednja škola Tešanj proveli uz podršku Vlade Švicarske 2017-2018. 

Novina su, između ostalog, ispiti te samostalni rad koji se ticao izrade plana provođenja praktične nastave za zanimanje za koje mentori prate učenike u poslovnom subjektu iz kojega dolaze, čiji nacrt je takođe izrađen u sklopu aktivnosti gore pomenutog projekta. 

Cilj realizirane obuke je jačanje kompetencija mentora praktične nastave putem unapređenja odgovarajućih pedagoških, didaktičkih, metodičkih znanja i organizacijskih vještina za rad sa učenicima stručnih škola, sa svrhom kvalitetnije realizacije praktične nastave koja se izvodi kod poslovnog subjekta. Materijali korišteni za obuku se mogu preuzeti ovdje. 

1. Karakteristike razvoja i krize u adolescenciji1

1. Uvodna aktivnost

1.1. Mentorstvo-definicija

2. Faze mentorskog procesa

2. Kako uce ucenici net genracija 7.2.21.

2. Metode i oblici rada u prakticnoj nastavi

2. Planiranje rada sa ucenicima

2. Vrsnjaci i identitet

3. Prvi dan u poslovnom subjektu

3. Timski rad

3. Uloge, vjestine i znanja mentora

3. Vještine komunikacije

3.1. Tradicionalni i savremeni pristup mentorstvu1

3.3. Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje ucenika

4. Motivacija

5. Zakonska regulativa u ZDK

6. Evidencija i dokumentacija u PN

6. Izbor zanimanja, ucenje i ulazak u svijet odraslih

Mentori iz slijedećih kompanija su uspješno završili ovu obuku: ArcelorMittal Zenica doo Zenica, RM LH doo Zenica, Pobjeda dd Tešanj, Ustanova Centar za zbrinjavanje starih i iznemoglih lica Ruhama, ŽGP Zenica dd Zenica, BME doo Tešanj, Medena commerce doo Tešanj, Empress doo Zenica, Alma Ras doo Olovo, Kuna doo Visoko i Tex Team doo Visoko.