Projekt: „Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora“

 
 
 

U okviru implementacije projekta „Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora“ u dane 22.2. i 23.2.2021. održana je druga radionica na temu „Razvoj programa obuke zasnovan na standardu zanimanja“. Prvi dan, provedene su aktivnosti radionice (Analiza zanimanja (svrha, metode) kao prvi korak u krugu osiguranja
kvaliteta u stručnom obrazovanju odraslih; Simulacija DACUM metode na primjeru jednog zanimanja; Vježba prepoznavanja elemenata analize zanimanja; Koncept modularizacije u stručnom obrazovanju odraslih; Vježba – razvoj prve liste modula te Razvoj ostalih elemenata profila/standarda zanimanja). 

 
 

Drugi dan, tokom radionice obrađene su teme (Koncept obrazovanja zasnovanog na kompetencijama i ishodima učenja; zatim Vježba - definisanje ciljeva i ishoda učenja; Definisanje sadržaja, trajanja i ostalih elemenata modula i programa obuke; zatim Izrada scenarija za realizaciju modula/programa i na kraju Sumiranje i evaluacija radionice).