UPIS U REGISTAR POSLODAVACA KOD KOJIH SE OBAVLJA PRAKTIČAN RAD/PRAKTIČNA NASTAVA KAO ZAKONSKA OBAVEZA

Stupanjem na snagu Zakona o obrazovanju odraslih, Zeničko-dobojski kanton je omogućio nezaposlenim osobama, da kroz proces dokvalifikacije, prekvalifikacije, obuke i usavršavanja unaprijede svoje kompetencije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i na taj način brže i jednostavnije došli do zaposlenja.

Oblast izvođenja praktične nastave u procesu obrazovanja odraslih je dodatno unaprijeđena, stupanjem na snagu novog Pravilnika o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad/praktična nastava, te o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvenog registra poslodavaca, objavljen u Sl. novinama ZDK, broj: 18/19. Pravilnikom je utvrđena obaveza poslodavaca kod kojih se izvodi praktična nastava na području Zeničko-dobojskog kantona, da se verifikuju za taj posao.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kao i ostali zakonom određeni akteri, su se usaglasili da Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona vodi Registar poslodavaca, kao i kompletnu proceduru verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktična nastava. Delegiranjem ovako značajnog javno-pravnog ovlaštenja Privrednoj komori, potvrđena je i priznata važnost Komore kao integrativnog faktora u procesu obrazovanja odraslih osoba, shodno potrebama savremenih poslovnih procesa.

U okviru implementacije projekta „Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu“ koji implementira Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, uz finansijsku i tehničku podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost, te uz finansijsku podršku Vlade Zeničko-dobojskog kantona, putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, te Federalnog zavoda za zapošljavanje, dinamiziran je proces upisa u Registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad/praktična nastava sa područja našeg kantona.

U cilju razmjene dobre prakse, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je ostvarila saradnju sa Privrednim komorama Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona. Navedene komore vode identične registre u svojim kantonima.

S tim u vezi, pozivaju se svi poslodavci kod kojih se obavlja ili će se obavljati praktična nastava, da se obrate Komori za sve neophodne informacije u vezi sa upisom u ovaj Registar. Također, poziv je upućen i Centrima za obrazovanje odraslih koji na području našeg Kantona obavljaju svoju djelatnost, kako bi i oni obavijestili poslodavce kod kojih planiraju provoditi praktičnu nastavu u okviru obrazovanja odraslih, o nužnosti njihove verifikacije za obavljanje navedenih aktivnosti.

Samo poslodavac upisan u Registar poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad/praktična nastava, može da učestvuje u procesu obrazovanja odraslih.

Picture1
       
Picture2

Picture3
        
Picture4