FHMB - Razmjena praksi na polju obrazovnih politika

 
U Sarajevu, 25.1.2021. održana je Razmjena praksi na polju obrazovnih politika koje uređuju praktičnu nastavu učenika srednjih stručnih škola izvan škole.
 
Fondacija Helvetas Moja Budućnost, u saradnji s Međusektorskom radnom grupom za razvoj srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u skladu s potrebama tržišta rada Zeničko-dobojskog kantona, organizirala je radni sastanak s ciljem razmjene iskustava na polju obrazovnih politika kojima se uređuje praktična nastava izvan škole u srednjim stručnim školama. Prezentiran je Pravilnik o utvrđivanju uslova za izvođenje praktične nastave izvan škole i Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse u tehničkim i srodnim školama i stručnim školama. Sastanku su ispred Zeničko-dobojskog kantona prisustvovali pomoćnica ministra obrazovanja Bernadeta Galijašević, stručni savjetnik za oblast obrazovanja Pedagoškog zavoda Zenica Almir Sivro, predsjednica Privredne komore ZDK Diana Babić, direktorica Sektora  za ekonomske i pravne poslove Privredne komore ZDK Hajrija Hodžić, te ispred  Zapadnohercegovačkog kantona pomoćnik ministrice obrazovanja Mario Mikulić, direktorica Zavoda za odgoj i obrazovanje Jadranka Bošnjak i direktorica Srednje stručne škole Široki Brijeg Ljerka Naletilić.
 
Između ostalog na sastanku je zaključeno da je u okviru sistemskog uređivanja procesa praktične nastave uočeno da u taj proces nisu uključena sva relevantna tijela kao što su nadležna ministarstva obrazovanja, ministarstva rada i socijalne zaštite, ministarstva finansija, udruženja poslodavaca i privredne/gospodarske komore premda bi trebali biti uključeni u proces poboljšanja ovog područja. Stoga se nameće potreba da nadležna ministarstva u proces uključe sve relevantne subjekte, udruženja poslodavaca i/ili privredne/gospodarske komore, da bi se uspostavila redovna komunikacija, utvrdile potrebe i mogućnosti koje na tržištu postoje, te eventualno predložilo donošenje novih odnosno izmjena postojećih propisa. Pokušalo bi se također utvrditi koji je adekvatan i prihvatljiv međuodnos svih uključenih strana. Otvorena pitanja koja nisu regulisana na adekvatan način, pitanja odgovornosti ili ukupnih finansijskih opterećenja privrednih subjekata, pitanje utvrđivanja uslova koje bi privredni subjekti trebali ispunjavati za prihvat učenika na praktičnu nastavu, samo su primjeri elemenata koji se mogu utvrditi uskom saradnjom s privrednim subjektima odnosno tijelima čiji su oni članovi.
 
U dosadašnjoj praksi su porezna tijela zauzimala različite stavove u vezi naknada učenicima za vrijeme praktične nastave. U tom smislu potrebno je zagovarati usvajanje drugačijih stavova o oporezivanju naknada, toplog obroka i prijevoza, a pretpostavka je da bi bilo korisno provesti komparativno istraživanje kojem bi cilj bio ustanoviti postojanje efikasnijih rješenja, odnosno postojanje olakšica i/ili poticaja za osiguranje kvalitete praktične nastave kod malih i srednjih ali i velikih preduzeća.
 
Polazeći od činjenice da praktična nastava izvan škole nije zadovoljavajuće regulisana, potrebno je uspostaviti ujednačene mehanizme koji bi osigurali jasne obaveze svih aktera u procesu organizacije i provođenja praktične nastave unutar i izvan srednjih škola – izrada planova i/ili ugovora o provođenju praktične nastave koji će uključiti problem osiguranja učenika na praktičnoj nastavi kao i kriterije njihovog ocjenjivanja, vrednovanja i nagrađivanja.
Sarajevo, 25. januar 2021. godine
 
25.1.sl1
   
25.1.sl2
 
25.1.sl3
 
25.1.sl4