Nova prilika za dobijanje bespovratnih sredstava iz Challenge fonda

Privredna komora Federacije BiH obavještena je od strane Sarajevske regionalne razvojne agencije-SERDA da je objavljen 6. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda. Raspoloživi fond za ovaj poziv je oko 420.000,00 EUR. Sredstva su namijenjena privrednim subjektima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Predviđeni iznos sredstava po korisniku:

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje šest mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000,00 EUR, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih preduzeća do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000,00 EUR.

Aplikanti moraju obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta, čija realizacija ne može biti kraća od 3 mjeseca niti duža od 6 mjeseci.

Poziv je otvoren do 12. februara/veljače 2021. do 16:00 sati.

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to Change koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju /Sida/, a provode ga Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Razvojna agencija Republike Srpske. Partner u projektu je i region Ostergotland, Istočna Švedska.

Sve dodatne informacije o pozivu možete pronaći na linku: www.c2c.ba kao i dodatnom prilogu.

Ovaj dokument je sastavni dio Aplikacionog paketa kojeg možete preuzeti na ovom linku.