Poziv na webinar “ISO 19011:2018–Nove smjernice za auditiranje sistema upravljanja“

Vanjskotrgovinska komora BiH poziva na webinar “ISO 19011:2018–Nove smjernice za auditiranje sistema upravljanja“,  koji se planira održati putem Zoom online platforme, 17.12.2020. godine

Webinar ima za cilj da pruži informacije o elementima novog standarda ISO 19011:2018–Nove smjernice za auditiranje sistema upravljanja (Guidelines for auditing management systems). Standard je primjenjiv u svim vrstama organizacija koje planiraju i provode interne ili eksterne audite sistema upravljanja ili vode audit programe. Više informacija o webinaru možete naći u pozivu .

Kotizacija za učešće na webinaru iznosi 100,00 KM+PDV, a za 2 i više polaznika iz iste organizacije odobrava se popust od 10%. U cijenu su uključena stručna predavanja i prezentacije sa webinara. 

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za učešće na webinaru, izvršite prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca najkasnije 14.12.2020. godine do 16:00. Nakon izvršene prijave, neophodne informacije za uplatu kotizacije će biti dostavljene svim prijavljenim učesnicima. Neposredno prije početka edukacije, učesnici će dobiti link za pristup webinaru. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 i 033/566-200.