Poziv na informativni webinar „Self-Care during COVID-19 (smjernice i preporuke za certifikaciju)”

U saradnji sa Institutom za certificiranje sistema u BiH, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, organizira informativni webinar na temu: „Self-Care during COVID-19 (smjernice i preporuke za certifikaciju)“, koji će se održati preko Zoom platforme/aplikacije u srijedu, 11.11.2020. godine, s početkom u 10:00 sati.

Riječ je o jednodnevnom online događaju, koji će pružiti osnovna znanja o najvažnijim elementima preventivnog ICS SARS CoV 19. sistema zaštite zdravlja i sigurnosti prema najboljim, epidemiološkim smjernicama. Cilj edukacije je okupiti stručnjake iz prakse i epidemiologe, kako bi prezentirali ulogu svojih institucija i aktivnosti koje su poduzeli u borbi protiv efekata koronavirusa (COVID-19), kao i na mjerama prevencije.

U okviru online događaja biće prezentirane sljedeće teme: Pregled trenutnog stanja CoV 19, Svrha preventivnog sistema, Sadržaj ICS specifikacija i njihovo razumijevanje, Tumačenje principa primjene ICS smjernica, Uloge i odgovornosti u CoV-19, Dosadašnja iskustva, te modaliteti poboljšanja “praćenja kontakata COVID-19 pozitivnih osoba”, Razmjena iskustava. Program webinara možete pronaći ovdje

Edukacija je namijenjena predstavnicima bh. poslovne zajednice, državnim službenicima u BiH, članovima kriznih štabova, komorskog sistema, epidemioloških službi, DDD, kantonalnih ministarstava obrazovanja, inspektorima, itd.

Učešće na webinaru je besplatno za polaznike koji izvrše prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca, najkasnije do utorka, 10.11.2020. godine do 12:00 sati. Broj mjesta je ograničen na prvih 100 prijavljenih polaznika, zbog čega se preporučuje blagovremena prijava učešća.

Svim prijavljenim polaznicima će na dan održavanja webinara biti dostavljen link za pristup.

Više informacija možete dobiti u Pozivnom pismu, upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozivom na brojeve telefona 033/566-204 ili 033/566-200.