FHMB - Nastava i obuka i u vrijeme pandemije

Projekt „Sinergijom do lakšeg zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu“, čiji nosilac je Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, a koji se implementira u okviru Projekta Fondacija Helvetas Moja Budućnost, a sufinansira Vlada Zeničko-dobojskog kantona, putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, te Federalni zavod za zapošljavanje se primarno realizira u slijedećim pravcima, i to:

  • pokretanja programa prekvalifikacije i dokvalifikacije 60 odraslih nezaposlenih osoba za potrebe metaloprerađivačkog, drvoprerađivačkog sektora i sektora tekstila, kože i obuće;
  • unapređenja praktične nastave za učenike u srednjim stručnim školama;
  • jačanja platforme javno-privatnog dijaloga i snažnijim povezivanjem obrazovnog i privatnog sektora.

Bez obzira  na novonastalu privrednu situaciju i otežano odvijanje poslovnih procesa kao posljedice djelovanja coronavirusa, planirane Projektne aktivnosti se realiziraju u skladu sa planiranim, uz napomenu, da su kompanije, prevashodno tekstilnog sektora, izrazile interes za obukom i zapošljavanjem nezaposlene radne snage.

Trenutno se realizira obuka nezaposlenih osoba, sa evidencije Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, za zanimanje šivač/krojač za potrebe kompanije Max Trgovine d.o.o. Zenica, Podružnica Max Tex Zenica.

Program obuke sastoji se od stručno-teorijske i praktične nastave i u obuku je uključeno 14 polaznika.

Obuka je počela 07.04.2020. godine, rasporedom u dvije grupe po 7 polaznika.

Stručno-teorijska nastava se realizuje kroz dva modula, a nastavu na daljinu drže profesorice Mješovite srednje škole Tešanj.

Sl (6)

S obzirom na to da je trenutno stanje nesreće na teritoriji Federacije BiH, izazvano pandemijom coronavirusa, nastava se odvija online, pomoću informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Praktična nastava se realizuje u radnom prostoru Podružnice Max Tex u Zenici, a polaznici obuke su raspoređeni poštujući mjere socijalne distance i epidemioloških standarda, kao i preporuka propisanih od Ministarstva i Federalnog štaba CZ.

Sl (2)