Poziv na webinar „Uvod u dizajn i proizvodnju medicinskih sredstava“

Fondacija Budućnosti u Bosni i Hercegovini organizuje webinar na temu „Uvod u dizajn i proizvodnju medicinskih sredstava”. Predavač je gospodin Nedim Junuzović, direktor QualityCert d.o.o. iz Tuzle, konsalting kompanije sa dugogodišnjim internacionalnim iskustvom u oblasti medicinskih uređaja.

Učešće mogu uzeti sve kompanije koje imaju kapacitete, mogućnosti ili razmatraju nove radne aktivnosti u oblasti dizajna i/ili proizvodnje medicinskih sredstava.

Zašto prisustvovati?
Ovom prilikom žele se predstaviti neke od ključnih faza životnog ciklusa odnosno dizajn i proizvodnja medicinskih sredstava. Posebno će biti predstavljen proces dizajna i razvoja te bitni aspekti kontrole proizvodnje. U svrhu realizacije izrade medicinskog sredstva neophodno je biti upoznat sa osnovnim i posebnim zahtjevima za konstrukciju proizvoda i zahtjevima za kontrolu proizvodnje koje ćemo okvirno prezentovati. Radi širokog opsega definicije medicinskih sredstava koja uključuje proizvode od doktorske kašike do CT uređaja, na webinaru će biti predstavljene osnovne grupe i klasifikacije medicinskih sredstava razvrstanih prema riziku kojeg predstavljaju po pacijenta. Klasifikacija i uopšte svi elementi životnog ciklusa medicinskog sredstva su oblasti regulisane pripadajućim direktivama, pravilnicima, standardima i smjernicama za industriju koje će biti svakako razmatrane na ovoj prezentaciji.

Cilj webinara
Cilj webinara je upoznati učesnike sa osnovama dizajna i proizvodnje medicinskih proizvoda, opštim regulatornim zahtjevima u svrhu boljeg razumijevanja radnog okvira i principa industrije medicinskih sredstava.

Kada: 09. april 2020. godine u 20:00 sati

Link webinara: https://www.youtube.com/watch?v=s9cfdYu_48I 

Ukoliko želite unaprijed postaviti pitanja koja će predavač elaborirati tokom webinara, budite slobodni da  ih dostavite na e-mail: education@bhfuturesfoundation.org.