PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE IZVAN ŠKOLE

Na osnovu člana 18. stav (1) Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Službene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), a u vezi sa članom 38. stav (2) i ĉlanom 173. stav (2) alineja f) Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/17), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona d o n i j e l o   je

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE IZVAN ŠKOLE

Početkom nove školske godine, 12 od ukupno 16 srednjih mješovitih i tehničkih škola u Zeničko-dobojskom kantonu zaključilo je ugovore sa privrednim subjektima o izvođenju praktične nastave izvan škola, a u skladu sa novim Pravilnikom čija je primjena počela u školskoj 2019/2020. godini.

Pravilnik o utvrđivanju uslova za izvođenje praktične nastave izvan škole pripremljen je u saradnji sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona, poslodavcima i sindikatima, a njime se značajno unapređuje oblast izvođenja praktične nastave. Predviđeno je da se efekti primjene ovog dokumenta analiziraju nakon godinu dana te eventualno korigiraju u skladu sa zahtjevima partnera.

Predsjednica Privredne komore ZDK, mr.sci. Diana Babić izrazila je zadovoljstvo aktivnim uključenjem privrednih subjekata u izradu Pravilnika, te naglasila, da je opredjeljenje ove komore, da sa resornim Kantonalnim ministarstvom nastavi raditi na projektima koji će osnažiti vezu između škola i privrede. “Kompanije postaju svjesne svoje uloge i obaveze da unaprijede sistem kako bi sutra imali radnu snagu koja je potrebna u savremenim procesima rada, da bi time unaprijedili konkurentnost kompanija i konkurentnost privrede cijelog Kantona, a time i doprinijeli rastu i razvoju ovog kantona”, kazala je Predsjednica.

Upućen je poziv svim privrednim subjektima da se uključe i omoguće izvođenje praktične nastave izvan škola kako bi učenici stekli znanja i kompetencije koji su neophodni na tržištu rada.

Navedeni Pravilnik objavljen je u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona broj 3 od 28.03.2019. godine (strana 348-368).