International Machinery and Plant Engineering Forum 2019

Informacija o događaju koji se priprema u Privrednoj komori Austrije pod nazivom „International Machinery and Plant Engineering Forum 2019“, koji će se održati 26.11.2019. godine u Beču, a tokom kojeg će se organizovati i b2b susreti.

Na ovom događaju možete:

- upoznati potencijalne kupce i dobavljače;

- saznati više o najnovijim trendovima u industriji;

- proširiti mrežu i pronaći nove poslovne partnere;

- steći znanje o novim tržištima;

- prezentirati, razgovarati i razvijati nove projekte;

- uspostaviti prekogranične kontakte;

- naučiti o najnovijim austrijskim tehnologijama i know-how.

Zainteresirane molimo da se registruju putem sljedećeg linka:  https://machinery2019.b2match.io/

Za dodatne informacije o navedenom događaju,

KONTAKT:

Almin Mališević, dipl.ing.maš. , direktor sektora za industriju i usluge, te sekretar Udruženja metalne i elektro industrije pri P/G Komori Federacije BiH 

Tel: 033/566-306; Fax:033/217-783

E-mail: a.malisevic@kfbih.com