Novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava u Zenici od 16.11.2019. godine

05.11.2019.

U skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17), te Programom usavršavanja (''Službene novine F BiH'', br. 69/18), Privredna/Gospodarska komora FBiH u saradnji sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona, organizira novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, koji će se održati

od 16.11. do 08.12.2019. godine u Zenici

 
Zainteresirane za učešće u ovom ciklusu usavršavanja molimo da najkasnije do 12.11.2019. godine dostave prijavu za usavršavanja, koja sadrži:

prijavni upitnik
- kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom stažu u struci,
izjavu o učešću.

Prijave je potrebno dostaviti putem e-maila (na adresu: pkzedo@bih.net.ba), faxa (na broj: 032/465-852) ili na adresu Privredna komora ZDK (Mehmedalije Tarabara 15, 72000 Zenica).

Obavještenje o novom ciklusu usavršavanja, sa mjestom i terminima održavanja predavanja, možete preuzeti ovdje..

Kontakt osoba za detaljnije informacije:

Indira Buza – tel: 032 465 857 ili e-mail: pkzedo@bih.net.ba