Udruženje komunalne djelatnosti Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona

U prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, u petak, 25.10.2019. godine, sa početkom u 11:00 sati, je održan Sastanak Udruženja komunalne djelatnosti Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, uz prisustvo velikog broja direktora i predstavnika kompanija navedene djelatnosti kao i predstavnika grada Zenica.

Predsjednica Komore, mr. sci. Diana Babić, nakon riječi dobrodošlice prisutnima, izrazila je nadu da će kontinuirana, interaktivna komukacija i dinamiziran rad Udruženja doprinijeti unaprjeđenju poslovanja JKP-a, te obezbijediti njihovim korisnicima kvalitetniju uslugu.

Na sastanku je razmatran Izvještaj o realizaciji planiranih aktivnosti Privredne komore ZDK vezanih za rad kompanija komunalne djelatnosti u proteklom periodu, kao i pravci njihovog daljnjeg djelovanja.

Prezentacija projekta Značaj i uloga komunalnih preduzeća u zaštiti okoliša na području Zeničko-Dobojskog Kantona, koji je finansijski podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona, je bila važna točka dnevnog reda Sastanka.

1 (8)

Naime, imajući u vidu važnost djelovanja i pojedinca i zajednice na zaštiti okoliša, kao i značaj i ulogu koju imaju komunalna preduzeća sa područja ZDK u zaštiti okoliša, Privredna komora ZDK je, zahvaljujući razumijevanju i finansijskoj pordšci Fonda za zaštitu okoliša Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona, implementirala navedeni Projekat, ukazujući na neophodnost  sinergijskog djelovanja svih relevantnih aktera s ciljem zaštite okoliša.

1 (6)