Prijedlozi projekata za saradnju sa stranim investitorima

AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Obavijest kompanijama

sve vaše projekte možete dostaviti FIPA-i kako bi ih promovisala stranim investitorima, pri čemu je svakako bitno da se radi o profitablinom projektu ili poslovnoj ideji koja može privući investitora.  U prilogu Vam dostavljamo FIPA obrazac za investicione projekte kao i uputstvo za popunjavanje. Obrasce je potrebno popuniti i dostaviti na engleskom jeziku uz molbu da dostavite što kvalitetnije slike, kako bi se povećala atraktivnost projekta. Također, ukoliko imate dodatnu dokumentaciju ili studije bilo bi  korisno da i to dostavite, kako bi FIPA to objedinila u svojoj bazi podataka. Nakon što dostavite popunjene obrasce, svi projekti će biti objavljeni na web stranici FIPA-e, uvršteni u brošure i promovisani na svim konferencijama, sastancima i poslovnim susretima na kojima prisustvuje FIPA.

Na web stranici FIPA-e, na sljedećem linku http://www.fipa.gov.ba/investinbih/ možete pogledati kako izgleda baza projekata i na koji način su predstavljeni i mogu se pretraživati projekti po pojedinim sektorima i podsektorima.

Pored navedenih, također možete kandidovati  i poslovne objekte ukoliko želite da ih iznajmite ili prodate potencijalnim stranim investitorima (obrazac u prilogu). Baza podataka sa investicionim lokacijama je također objavljena na web stranici FIPA-e, na sljedećem linku:  http://www.fipa.gov.ba/investiranje/lokacije/poslovni_objekti/Archive.aspx?langTag=en-US&template_id=124&pageIndex=1

Kontakt:

Podaci