Saopštenje

Nastojeći povećati kvalitetu srednjeg stručnog obrazovanja, pružiti podršku nezaposlenima za većom mogućnošću zapošljavanja, a poslodavcima priliku za zapošljavanje radne snage sa potrebnim vještinama i kompetencijama, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je, potpisala ugovor o realizaciji projekta ˝Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK˝, koji se implementira u okviru Programa ˝Prilika Plus - vještine za posao˝, a podržava ga Vlada Švicarske.

Projektne aktivnosti Komore usmjerene na animiranje kompanija sa područja ZDK, sa ciljem njihove participacije u realizaciji ovog projekta, rezultirale su time da je dana 27.03.2017.godine, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona zaključila ugovor sa kompanijom Koteks d.o.o. Tešanj i JU Mješovitom srednjom školom Tešanj. Cilj ugovora je kreiranje i realizacija programa obuke za usavršavanje odraslih, 30 kandidata, za zanimanje šivač, a što je planirana aktivnost Komore u projektu: ˝Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK˝, koji se implementira u okviru Programa ˝Prilika Plus - vještine za posao˝, podržavanog od Vlade Švicarske.

Ciljna grupa za obuke su evidentirane nezaposlene osobe, a kandidati će biti izabrani zajedničkim angažmanom: JU Službe za zapošljavanje ZDK, kompanije Koteks d.o.o. Tešanj i Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona. Mješovita srednja škola Tešanj, će kandidatima, koji uspješno završe teorijsku i praktičnu obuku, izdati javno važeća uvjerenja, a kompanija Koteks d.o.o. Tešanj se obavezala da će realizovati njihovo zapošljavanje.