site menu

Novosti

Obavještenje za porezne obveznike - Porezna uprava FBiH

Obavještenje za porezne obveznike - Porezna uprava FBiH
...

Više...

Saopštenje

OBAVJEŠTENJE

...

Više...

Obavijest VTK BiH za kompanije - Potvrda o višoj sili

Obavijest VTK BiH za kompanije - Potvrda o višoj sili

...

Više...

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa - 19.03.2020

...

Više...

Nove smjernice EU u vezi prava putnika - COVID-19

Nove smjernice EU u vezi prava putnika - COVID-19

...

Više...

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite za vozače vozila u međunarodnom transportu

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite za vozače vozila u međunarodnom transportu
...

Više...

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa - 18.03.2020.
...

Više...

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa - zaključno sa 17.03.2020.
...

Više...

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa - zaključno sa 16.03.2020.
...

Više...

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija izdalo informaciju o koronavirusu sa prijedlogom mjera za olakšanje poslovanja

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija izdalo informaciju o koronavirusu sa prijedlogom mjera za olakšanje poslovanja
...

Više...