Meni

Privredna komora
Zeničko-dobojskog kantona ,

Sektor za statistiku, informacije i javna dokumenta, u okviru usluga koje pruža PK ZDK, a u skladu sa Zakonom o prenesenim javnim ovlaštenjima, izdaje slijedeće dokumente

  • Certifikat o porijeklu robe Form A,
  • Certifikat o porijeklu robe Of Origin,
  • Certifikat o porijeklu robe Of Origin –Textil produkt

Obavljanje poslova na izdavanju navedenih javnih dokumenata odnosi se samo na standardne dokumente. Ako podnosiocu zahtjeva, kupac traži veći broj primjeraka, koja nisu standardna dokumenta, takva dokumenta isključivo izdaje Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu.